Stichting tot het houden van preferente aandelen Wereldhave N.V.

BESTUUR VAN DE STICHTING

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: de heer P. Bouw (voorzitter), de heer M.W. den Boogert (vice-voorzitter) en de heer R. de Jong.

Drs. P. Bouw
De heer Bouw is voormalig president-directeur van KLM en voormalig CEO van Swiss International Airlines.
Zijn relevante nevenfuncties zijn: lid Raad van Commissarissen NUON N.V., voorzitter Bestuur  Stichting Preferente aandelen TNT Express N.V., voorzitter Bestuur Stichting Preferente aandelen ProQr N.V., lid Bestuur Stichting Preferente aandelen Wolters Kluwer N.V., lid Bestuur Stichting Preferente aandelen KPN N.V.Prof. mr M.W. den Boogert
De heer M.W. den Boogert is advocaat te Amsterdam en Buitengewoon hoogleraar Effectenrecht (emeritus), Rijksuniversiteit Groningen.
Zijn relevante nevenfuncties zijn:
Lid Commissie Vennootschapsrecht, Ministerie van Justitie, Lid adviesraad Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit, Lid Raad van Advies en Toezicht Nederlands Arbitrage Instituut, Voorzitter arbitragecommissie Dutch Securities Institute (DSI), Voorzitter bestuur Stichting preferente aandelen Heijmans, Voorzitter bestuur Stichting preferente aandelen TomTom, Voorzitter bestuur Stichting beschermingspreferente aandelen Fugro, Lid bestuur Stichting administratiekantoor TKH Group, Lid bestuur Stichting ING Aandelen, Lid bestuur Stichting Beheer SNS REAAL, Lid bestuur Stichting preferente aandelen ASML, Lid bestuur Stichting preferente aandelen DSM, Lid bestuur Stichting preferente aandelen Philips, Lid bestuur Stichting preferente aandelen USG People en Plv. lid SER Geschillencommissie Fusiegedragsregels.

R. de Jong
De relevante nevenfuncties van de heer De Jong zijn commissaris USG People, bestuurslid Stichting Aandelenbeheer BAM Groep, commissaris Enexis Holding, commissaris (voorzitter) Gasunie, commissaris (voorzitter) Bakeplus Holding, Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam, Adviseur Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam