BELEID VAN DE STICHTING

Het statutaire doel van de Stichting is de behartiging van de belangen van de naamloze vennootschap Wereldhave N.V., van de met de vennootschap verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, waarbij de Stichting onder meer in aanmerking neemt het behoud van de zelfstandigheid, de continuïteit en de identiteit van de vennootschap en die onderneming.

Het bestuur van de Stichting is van mening dat de Stichting het stemrecht verbonden aan uitgegeven preferente aandelen, bijzondere omstandigheden daar gelaten, slechts gedurende een beperkte periode zou moeten uitoefenen. Het bestuur van de Stichting acht het onwenselijk indien de Raad van Bestuur van Wereldhave gewijzigde machtsverhoudingen in de algemene vergadering van aandeelhouders langdurig zou negeren.