BESTUUR VAN DE STICHTING

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: de heer P. Bouw (voorzitter), de heer S. Perrick (vice-voorzitter) en de heer R. de Jong.

Drs. P. Bouw
De heer Bouw is voormalig president-directeur van KLM en voormalig CEO van Swiss International Airlines.
Zijn relevante nevenfuncties zijn: lid Raad van Commissarissen NUON N.V., voorzitter Bestuur Stichting Preferente aandelen TNT Express N.V., voorzitter Bestuur Stichting Preferente aandelen ProQr N.V., lid Bestuur Stichting Preferente aandelen Wolters Kluwer N.V., lid Bestuur Stichting Preferente aandelen KPN N.V.

Drs. S. Perrick
De heer Perrick is advocaat bij Spinath&Wakkie en hoogleraar bijzondere onderwerpen Notarieel Recht. Hij specialiseert zich met name in fusies, overnames, aandelenemissies en joint ventures.
Hij is voormalig bijzonder hoogleraar recht van effecten- en geldverkeer Erasmus Universiteit, vervangende rechter rechtbank Arnhem, oud-notaris, lid ASSER adviesraad, bestuurder en commissaris bij diverse vennootschappen, waaronder voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke Brill N.V., lid Raad van Commissarissen Reed Elesier N.V. en RELX PLC.

R. de Jong
De relevante nevenfuncties van de heer De Jong zijn commissaris USG People, bestuurslid Stichting Aandelenbeheer BAM Groep, commissaris Enexis Holding, commissaris (voorzitter) Gasunie, commissaris (voorzitter) Bakeplus Holding, Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdaam, Adviseur Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam.