BESTUUR VAN DE STICHTING

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: de heer R. ter Haar (voorzitter), de heer S. Perrick (vice-voorzitter) en mevrouw K.T.V. Bergstein.

Drs. S. Perrick
De heer Perrick is advocaat bij Spinath&Wakkie en hoogleraar bijzondere onderwerpen Notarieel Recht. Hij specialiseert zich met name in fusies, overnames, aandelenemissies en joint ventures.
Hij is voormalig bijzonder hoogleraar recht van effecten- en geldverkeer Erasmus Universiteit, vervangende rechter rechtbank Arnhem, oud-notaris, lid ASSER adviesraad, bestuurder en commissaris bij diverse vennootschappen, waaronder voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke Brill N.V., lid Raad van Commissarissen Reed Elesier N.V. en RELX PLC.

Drs. R. ter Haar
De heer Ter Haar is voormalig commissaris van onder meer Unibail-Rodamco-Westfield, Koninklijke FrieslandCampina, Univar, Mediq en VVAA Groep. Daarvoor was hij CEO van onder andere Hagemeyer en De Boer Unigro.

Zijn relevante nevenfuncties zijn: lid van de Raad van Commissarissen van Accell Group, lid van het bestuur van de Stichting Continuïteit Intergamma en de Stichting Preferente aandelen Qiagen.