DISCLAIMER

De Stichting Preferente Aandelen Wereldhave N.V. (hierna ‘de Stichting’) zal redelijke inspanningen leveren om te voorzien in compleet, begrijpelijk, nauwkeurig en up-to-date informatie op en via deze website. Echter, maken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid met betrekking tot de informatie op deze website .

In geen geval zal de Stichting aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade uit of in verband met het gebruik van deze website.

De informatie op deze website kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd .